górne tło

Wykaz wniosków o zawarcie partnerstwa projektowego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Zgodnie z procedurą zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi publikowane są informacje dotyczące składanych wniosków oraz tworzonych partnerstw projektowych.

 Rok 2024


Data zgłoszenia wniosku: 04.06.2024 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Rok 2023


Data zgłoszenia wniosku: 09.11.2023 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Przestrzeń Rozwoju
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK


Data zgłoszenia wniosku: 21.02.2023 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Rok 2022


Data zgłoszenia wniosku: 18.02.2022 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK


Data zgłoszenia wniosku: 18.03.2022 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Stowarzyszenie Europe4Youth
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE
 

Rok 2021

 

Data zgłoszenia wniosku: 13.05.2021 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK


Data zgłoszenia wniosku: 16.04.2021 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Rok 2020

 

Data zgłoszenia wniosku: 24.07.2020 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Stowarzyszenie FestivALT
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK


Data zgłoszenia wniosku: 28.04.2020 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja British Council
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK


Data zgłoszenia wniosku: 03.04.2020 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Rok 2019

 

Data zgłoszenia wniosku: 24.04.2019 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U_WORK”
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


Data zgłoszenia wniosku: 25.01.2019 r.
Nazwa Organizacji Pozarządowej: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Adresat: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia