górne tło

Otwarte konkursy ofert, rok 2021 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

 

 

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii”