górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Krakowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Nowa Droga na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2021 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Po Pierwsze Człowiek na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Wigilia 2021 - razem”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2021 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Małopolskiego Stowarzyszenia PROBACJA na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. „Program promocji i edukacji zdrowego stylu życia oraz reintegracji społecznej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością opuszczających zakłady karne”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2021 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w okresie od 14 lutego do 31 marca 2021 r.”

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2021 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie