górne tło

Wysłuchania publiczne w sprawie projektów nowych programów na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w wysłuchaniach publicznych w sprawie projektów nowych programów na lata 2021-2027.

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W programie zakłada się wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Udział w wysłuchaniu można zgłaszać do 15 czerwca 2021 r., godz. 10:00, pod adresem: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-spoleczny

Dnia 1 lipca 2021 r. odbędzie się także wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027. W jego ramach przewiduje się m.in.:

Działania te odbywać się mają przez organizacje partnerskie na szczeblu ogólnopolskim / ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym.
Osoby chętne do zabrania głosu i uczestnictwa bezpośrednio w wydarzeniu muszą zgłosić się do 29 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 przez specjalny formularz, dostępny pod adresem: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-pomoc-zywnosciowa

Wysłuchania będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na specjalnej stronie poświęconej tematyce wysłuchań publicznych związanych z programowaniem funduszy europejskich w Polsce - https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/