górne tło

Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - konkurs ofert

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 05 listopada 2021 r. o godz. 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 października 2021 r. roku o godz. 16:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym i warunkami udziału w otwartym konkursie ofert pod adresem: bip.krakow.pl.