górne tło

Nabór wniosków w ramach zadania Rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje dotacje i pożyczki na zadania z zakresu ochrony przyrody realizowane w ramach zadnia  Rewitalizacja zabytkowych parków i ogrodów.

Dofinansowanie można uzyskać na działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje następujące formy dofinansowania:

  1. Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto
  2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
  3. Dotacjo-Pożyczka - (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Wnioski można składać w następujących terminach:

Wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe. Oferta dofinansowania skierowana jest do podmiotów posiadających zapis w statucie i/lub KRS, że celem działania organizacji jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna.

Zadanie powinno być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych.

W przypadku dotacji realizacja zadania musi kończyć się w danym roku kalendarzowym w terminie umożliwiającym rozliczenie umowy do końca grudnia.

Wszystkie niezbędne dokumenty do aplikowania o środki, podpisania i rozliczenia umowy znajdują się na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/oferty/rewitalizacja-zabytkowych-parkow-i-ogrodow-3/