górne tło

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że 16 maja br. Prezydent Miasta Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa  sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52049

Zapraszamy do lektury.