górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2023 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Rozmowy o prowadzeniu badań w sektorze kultury.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Łojasiewicza 4, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Z wizytą u Staszka.
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Fundację Dom Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą w Krakowie (31-158), ul. Krowoderska 79/35, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".
 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 3 marca 2023 r.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Nagranie i publikacja utworów krakowskich kompozytorów. Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae”, z siedzibą w Krakowie (30-716),
ul. Przewóz 36a/15, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 maja 2023 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Adaptacja spektaklu „Huljet, huljet” na potrzeby nowej sceny Teatru Figur.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Teatr Figur Fundacja Działań Twórczych, Kraków (30-322), ul. Praska 65/3, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 12 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Kraków się pisze – zwiedzanie i pisanie – Wakacyjne Warsztaty Literackie

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego , z siedzibą w Warszawa (00-079), ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 10 lipca 2023 r.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. XXIII Międzynarodowy Festiwal Młodzi Artyści w Krakowie 2023
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego , z siedzibą w Zielonki (32-087), ul. Wiarusa 42/3, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".
Uwagi do oferty można zgłaszać do 11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie