górne tło

Trzecia edycja Programu OFF Polska

Celem Programu OFF Polska jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych.

Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu jest wspieranie twórców poprzez dofinansowanie projektów na etapie pomysłów. Dzięki przekazanym środkom teatry offowe mają nie tylko możliwość przygotowania nowych produkcji, ale też rozwoju – program otwiera m.in. na wyzwania związane z dotarciem do widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru.

Program OFF Polska adresowany jest wyłącznie do organizacji pozarządowych.

Przyznane środki powinny zostać przeznaczone na produkcję, promocję (w tym rejestrację video), eksploatację oraz dokumentację spektaklu.

Aby zgłosić swój projekt, należy przesłać wypełnione załączniki – wniosek i kosztorys – oraz wymaganą dokumentację szczegółowo opisaną w Regulaminie, w wersji elektronicznej na adres offpolska@instytut-teatralny.pl  do 31 marca 2023 roku.

Wnioskować można o dofinansowanie w przedziale od 30 000 do 90 000 tys. zł, wymagany jest 10% wkład własny.

Zespół Sterujący oceni zebrane zgłoszenia i wyłoni beneficjentów do 28 kwietnia. Czas na realizację spektakli oraz ich minimum 5-krotną eksploatację obejmuje okres
od 15 maja do 31 października.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.instytut-teatralny.pl/2023/03/01/otwieramy-trzecia-edycje-programu-off-polska/