górne tło

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 MARCA 2023 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 31 MARCA 2023 r. w odniesieniu do:
a) lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji,
b) lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji celowej.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji na najem lokali użytkowych, w tym wykaz lokali oraz zasady udziału w aukcji dostępne są stronie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Link: https://zbk-krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe/269325,2011,komunikat,aukcja_na_najem_lokali_uzytkowych_w_dniu_31_marca_2023_r_.html