górne tło

Jak pracuje się w krakowskich organizacjach pozarządowych?

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza wszystkie osoby pracujące w organizacjach, w tym również wolontariuszy, a także osoby współpracujące z sektorem pozarządowym, do udziału w nowym badaniu ankietowym pn. „Jak pracuje się w krakowskich organizacjach pozarządowych?”

Zaproszenie do udziału w badaniu kierowane jest także do osób, które w przeszłości pracowały w organizacjach.

Zebrane odpowiedzi posłużą do zidentyfikowania, jakimi miejscami pracy są organizacje pozarządowe działające w Krakowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu za pośrednictwem przygotowanego kwestionariusza ankiety.

Podobne badanie ankietowe Centrum Obywatelskie Centrum C 10 realizowało podczas pandemii Covid–19. Obecnie, ze względu na duże zmiany, np. w obszarach społecznym i gospodarczym w państwie, chodzi o rozeznanie, co zmieniło się w środowisku pracy w trzecim sektorze w naszym Mieście.

Uzyskane informacje pomogą określić skalę i charakter potrzebnych zmian, a także dopasować działania Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 do potrzeb i oczekiwań pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy działających w NGO.

Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza zajmie zaledwie kilka minut.

Zachęcamy do udziału w badaniu! Czekamy na Państwa głosy!