górne tło

Akademia Finansów: Budżet roczny w NGO i planowanie działań w projekcie

Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 oraz Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, zapraszają Państwa na serię szkoleń w ramach Akademii Finansów!

Termin: 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek)
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Czas trwania: 3 godziny
Miejsce: Szkolenie ONLINE

W budżecie projektu chodzi nie tylko o pieniądze. Jedną z jego funkcji jest również określenie, w jaki sposób fundusze zostaną rozłożone pomiędzy poszczególnymi działaniami. Budżet to siła napędowa, która umożliwia skuteczne zrealizowanie różnego rodzaju projektów, zarówno realizowanych jako zadanie zlecone w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale również jako granty ze środków niepublicznych czy realizację w ramach środków unijnych.

Jako organizacja musisz wybrać najskuteczniejszy sposób na rozplanowanie i wykorzystanie pieniędzy oraz innych zasobów, aby pomyślnie i terminowo zrealizować swój cele, które wpisują się w postępowania konkursowe. Budżet projektu to plan, który szczegółowo opisuje ile pieniędzy, na co i w jakim terminie trzeba wydać. Wczesne utworzenie planu budżetu oraz dokładne przestrzeganie go w miarę realizacji działań pozwala zredukować ryzyko nie zrealizowania działań.

Przed każdą organizacją co roku stawiane są wyzwania połączenia działań organizacji z wymogami stawianymi przez jednostki publiczne i Grantodawców.

Na szkoleniu omówimy narzędzia i zasady budowania budżetu do realizacji zadań projektowych.

Aby wziąć udział, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza dostępnego.

Przygotowujemy praktyczny warsztat! Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą statutu oraz polityki rachunkowości wraz z planem kont. Dzięki nim będziemy mogli skupić się na indywidualnej sytuacji każdego uczestnika!