górne tło

Jak bezpiecznie przeciwstawić się przemocy w środowisku pracy?

Fundacja Start Tango zachęca do zapoznania się z publikacjami z zakresu prawa karnego i prawa pracy w aspekcie przemocy w środowisku pracy.

Czym jest mobbing, dyskryminacja, stalking, znęcanie się i naruszenie przestrzeni osobistej z prawnego punktu widzenia? Kiedy ww. zachowania mogą wypełniać znamiona przestępstw? Kiedy warto zgłaszać przemoc oficjalnie, a kiedy lepiej odpuścić temat? Jak zgłaszać przemocowe działania w ramach prawa karnego oraz prawa pracy? Dlaczego warto skalować swoje działania? Dlaczego nie warto mówić o przemocy bez konsultacji z adwokatem? Jak z ofiary nie stać się sprawcą? Czy świadkowie mogą w sądzie kłamać? Czy druga strona może bezkarnie zastraszać nas lub naszą rodzinę? Gdzie szukać pomocy, jeśli zetkniemy się z agresją ze strony współpracownika?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują w publikacjach tworzonych przez krakowską Fundację Start Tango, których partnerem jest Miasto Kraków. – Naszym celem jest to, aby każda osoba doświadczająca przemocy w środowisku pracy odzyskała sprawczość i mogła samodzielnie, w bezpieczny dla siebie sposób przeciwstawić się agresji ze strony pracownika, współpracownika czy przełożonego. W zgodzie z polskim prawem i w oparciu o polskie realia – mówi Iwona Siekierska prezeska fundacji.  – Czy Kraków, w którym tworzymy nasze materiały stanie się inkubatorem dobrych zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy, a inne miasta pójdą w nasze ślady? Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie bo to, że przemoc w pracy istnieje, to już wiemy. Teraz warto zastanowić się, co z tym tematem możemy zrobić, aby w realny sposób pomóc poszkodowanym.

W chwili obecnej dostępne są publikacje z zakresu prawa karnego i prawa pracy w aspekcie przemocy w środowisku pracy, reszta w przygotowaniu:

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Partnerem było Miasto Kraków.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Partnerem było Miasto Kraków.