górne tło

Przewodnik dla organizacji pozarządowych w zakresie możliwości współpracy z Gminą Miejską Kraków

Przewodnik dla organizacji pozarządowych w zakresie możliwości współpracy z Gminą Miejską Kraków ma służyć jako kompendium wiedzy dla NGO – szczególnie dla tych z małym doświadczeniem i tych dopiero formujących się. Stanowi on źródło wiedzy na temat możliwości założenia organizacji pozarządowej, uzyskania finansowania, wsparcia pozafinansowego oraz nawiązania partnerskich projektów z Miastem Kraków. W publikacji koncentrujemy się na przekazaniu kluczowych informacji o rozwiązaniach stosowanych w praktyce i korzyściach, jakie niesie za sobą współpraca między NGO a samorządem.