górne tło

Informator NGO

Aktualizacja Informatora z ofertą organizacji pozarządowych opracowana została przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”.

Informator przedstawia podstawowe informacje na temat 118 organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Zawiera dane kontaktowe i odnośniki do kanałów komunikacyjnych, co pozwala na łatwy kontakt z każdym wymienionym podmiotem.

Zapraszamy do lektury Informatora i skorzystania z oferty trzeciego sektora.