górne tło

Przedłużenie naboru zgłoszeń do konkursu Filantrop Krakowa A.D. 2023

Konkurs Filantrop Krakowa ma długoletnią tradycję – od 24 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych. Doceńmy osoby z wielkim sercem, które nie zważając na przeciwności losu pomagają potrzebującym. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2023.

Co jest celem konkursu

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”. Tytuł przyznawany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów

Propozycje kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2023 można zgłaszać do 19 kwietnia. Kandydatki i kandydatów do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec Krakowa, firma czy organizacja, ale zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przekazać:

Przed zgłoszeniem kandydata należy zapoznać się z regulaminem konkursu. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej filantrop.krakow.pl, bip.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 12 616 78 04.