górne tło

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. VIII Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych.

Cele konkursu:

  1. wspieranie młodzieży z klas wojskowych;
  2. wspieranie Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Branżowych Oddziałów Wojskowych oraz szkół z klasami wojskowymi realizującymi program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego;
  3. promowanie sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży uczęszczającej do klas wojskowych;
  4. popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

1. organizacji zawodów z konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym między innymi:

2. wyłonienie najlepszych zawodników z podziałem na płeć w klasyfikacji indywidualnej
oraz najlepszych drużyn w klasyfikacji zespołowej (konkurencje wchodzące w klasyfikacje punktową określa organizator w Regulaminie Zawodów, który należy dołączyć do oferty);

3. przeprowadzeniu zajęć z tematyki dotyczącej 25 lat członkostwa Polski w NATO.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-82024wddekid