górne tło

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. XLVII Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni Jak Żołnierze - 2024”

Cele konkursu:

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

1. organizacji zawodów z konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym między innymi:

2. wyłonieniu najlepszych uczestników w kategoriach co najmniej wskazanych w pkt 2 ppkt 2 ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert;

3. przeprowadzeniu zajęć z tematyki dotyczącej 25 lat członkostwa Polski w NATO.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-72024wddekid