górne tło

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. 63. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2024”

Cele konkursu:

  1. wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym wśród młodzieży szkolnej;
  2. propagowanie i upowszechnianie tradycji strzelectwa sportowego i obronnego wśród młodzieży szkolonej;
  3. doskonalenie umiejętności strzeleckich;
  4. promowanie współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży szkolnej;
  5. budowanie i utrzymanie potencjału obronnego SZ RP.

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62024wddekid