górne tło

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór do Programu Wydawniczego – edycja 2024

Celem Programu Wydawniczego jest wsparcie finansowe wydania publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich dotyczących tańca.

Planowany budżet Programu Wydawniczego – edycja 2024 wynosi 60 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 30 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 5 maja 2024 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 22 maja 2024 roku.

Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Wnioskodawcami są podmioty prawa polskiego prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym lub statutową działalność wydawniczą, z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych przez MKiDN wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych.

W Programie mogą wziąć udział:

  1. wydawca wraz z autorem – twórcą oryginalnego dzieła w języku polskim;
  2. wydawca dysponujący prawami do dzieła oryginalnego w języku polskim lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu;
  3. wydawca dysponujący prawami zależnymi do tłumaczenia na język polski publikacji dzieł obcojęzycznych lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://nimit.pl/aktualnosci/rusza-program-wydawniczy-edycja-2024/