górne tło

NOWEFIO – Zachowując Historię Społeczności

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS w partnerstwie z Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza młode organizacje pozarządowe (działające maks. 5 lat) i grupy nieformalne (min. 3 osoby) do udziału w konkursie grantowym „NOWEFIO – Zachowując Historię Społeczności”.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 000 zł – 9 000 zł

Wsparcia finansowe i merytoryczne, ma stać się impulsem do działania w lokalnych społecznościach w obszarze ochrony dziedzictwa. Środki można przeznaczyć m.in.: na prace archiwalne – opracowanie zbiorów i ich udostępnienie, a także rozmaite działania wokół tych zbiorów – oraz zakupy materiałów i sprzętów potrzebnych do codziennej pracy.

Do konkursu można zgłaszać się w okresie od 8 kwietnia 2024 do 8 maja 2024 do godz. 16.00

W konkursie mogą wziąć udział młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które spełniają łącznie następujące warunki:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://zachowujachistoriespolecznosci.arts-fun.pl/2024/04/06/ogloszenie-konkursu-grantowego-nowefio-zachowujac-historie-spolecznosci/