górne tło

Środki finansowe na dotacje w trybie art. 19a ustawy

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z aktualną informacją w zakresie wysokości dostępnych w Mieście środków finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pula środków w miesiącu kwietniu 2024 roku: