górne tło

Raport z badania ankietowego przeprowadzonego przez Centrum Obywatelskie Centrum C 10

W pierwszym kwartale 2024 roku Centrum Obywatelskie Centrum C 10 przeprowadziło anonimowe badanie ankietowe, którego celem było dokonanie identyfikacji, jakimi formami i treściami wsparcia, które potencjalnie mogłyby być świadczone przez Centrum, zainteresowani są aktualnie mieszkańcy i mieszkanki Krakowa oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na ich rzecz.

Analizując przesłane odpowiedzi można zauważyć, że krakowianie chętnie wzięliby udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień finansowo–księgowych, w szczególności w zakresie rozliczania dotacji, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków grantowych czy fundrisingu.

Wielu badanych wskazało także chęć szkolenia się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także w zakresie prawnym.

Ankietowani są również zainteresowani warsztatami, szkoleniami i spotkaniami dotyczącymi prowadzenia profesjonalnych działań promocyjnych w NGO, rozwoju osobistego oraz dbałości o zdrowie i kondycję psychiczną członków organizacji.

Szczegółowe informacje na temat wyników znajdziecie Państwo w przygotowanym przez nas raporcie. Jest on dostępny na stronie internetowej Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

Zapraszamy do lektury!

Równocześnie cały czas Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zachęca do wyrażania swoich POTRZEB i OCZEKIWAŃ w zakresie wsparcia Centrum.

Oferta Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do Państwa potrzeb. Prosimy o kontakt drogą mailową: c10@ipp.expert, bądź telefoniczną: nr 578 562 000. Zapraszamy również do siedziby Centrum. Państwa głos jest niezwykle ważny.