górne tło

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego: Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił otwarty nabór partnera krajowego. Nabór ogłaszany jest w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, FERS.01 Umiejętności, Działanie 01.01. Współpraca ponadnarodowa.

Celem partnerstwa będzie wspólne z liderem projektu oraz partnerem ponadnarodowym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej.” Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie, którą lider projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich jako Instytucją Pośredniczącą.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego, kompleksowego modelu turystyki wytchnieniowej przy współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionego partnera krajowego będzie udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do jego złożenia.

Na etapie realizacji projektu zadaniem partnera krajowego będzie uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Na etapie trwałości projektu zadaniem partnera krajowego będzie utrzymanie rezultatów projektu w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Wybrany zostanie jeden partner krajowy do realizacji projektu.

Ofertę należy składać do dnia 27 maja 2024 r.

Partnerem krajowym może być organizacja pozarządowa spełniająca szczegółowe wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie PFRON
pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-krajowego-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-partnerskiego/