górne tło

Fundusz Naturalnej Energii XIV edycja

Fundusz Naturalnej Energii jest innowacyjnym programem grantowym, organizowanym przez GAZ-SYSTEM. Celem programu jest wsparcie m.in. samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

W tym roku GAZ-SYSTEM przeznaczy ponad 400 tys. zł na dofinansowanie autorskich projektów realizowanych przez mieszkańców i organizacje lokalne. Samorządy, placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz fundacje z terenów objętych programem mają możliwość ubiegania się o granty o wartości 15 tysięcy złotych. Środki będą przeznaczone na edukację ekologiczną oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.

Tegoroczna edycja programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii została ogłoszona przez GAZ-SYSTEM w 31 powiatach i 26 miastach na terenie całego kraju:

Tegoroczne tematy do wyboru:

Wnioski będą przyjmowane elektronicznie do 31 lipca 2024 r. i rozpatrywane na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gaz-system.pl/pl/esg/fundusz-naturalnej-energii.html