górne tło

Ośrodek MOWIS

12 stycznia 2006 roku Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski otworzył Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Celem placówki jest rozwój wolontariatu, wspieranie III sektora i współpraca z jego przedstawicielami, współorganizacja szkoleń oraz inspirowanie wydarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną.

Zobacz fotogalerię " Otwarcie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych".

Ośrodek MOWIS

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
os. Centrum C10
31-931 Kraków
tel: 12 616 78 00
fax: 12 616 78 13
e-mail:mowis@um.krakow.pl

Co robimy?

Biuro MOWIS to partner organizacji pozarządowych.

Udostępnianie pomieszczeń

Biuro MOWIS wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowym i wykorzystuje ich potencjał poprzez bezpłatne udostępnianie im sal szkoleniowych na prowadzenie projektów społecznych. Część pomieszczeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak bezpłatnie wynająć sale w MOWIS?

Jedynym warunkiem, który organizacje lub instytucje realizujące zadania pożytku publicznego muszą spełnić jest nieodpłatny charakter działań prowadzonych w ośrodku. Sale mogą być wykorzystane jedynie na przedsięwzięcia podejmowane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, w tym: prowadzenie szkoleń, zebrań, konferencji, warsztatów i innych.

Wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej i sali komputerowej

Organizacje zainteresowane jednorazowym lub cyklicznym korzystaniem z sal Biura MOWIS na potrzeby szkoleń, warsztatów lub spotkań, proszone są zapoznanie się z regulaminem udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej, harmonogramem dostępności sal i dokonanie zgłoszenia on-line wstępnej rezerwacji sali poprzez wypełnienie „Formularza rezerwacji sali szkoleniowo-konferencyjnej/komputerowej”.

WAŻNE DOKUMENTY, ZOBACZ:

Zarządzenie Nr 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora.

Załącznik do zarządzenia 303/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2011

Regulamin udostępniania sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz sali komputerowej przez Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych - MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz grup nieformalnych działających w obszarze trzeciego sektora.

dolne t�o