górne tło

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

13 września 2012 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 3216/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Skład Komisji:

 1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 3. Fundacja Fundusz Partnerstwa
 4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5. Fundacja Aeris Futuro
 6. Fundacja Sendzimira
 7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 8. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
 10. Stowarzyszenie Zielone Kliny
 11. Fundacja Otwarty Plan
 12. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” 
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Toń
 14. Fundacja Dzika Klinika - Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt
 15. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice
 16. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
 17. Fundacja Dzieci w Naturę
 18. Fundacja Instytut Polityk Publicznych
 19. Fundacja Akcja dla Dzikich Zwierząt
 20. Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa
 21. Fundacja Przestrzeń do życia

Przewodniczący Komisji

Tomasz Fiszer

Stowarzyszenie Nasza Olszanica

e-mail:KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: naszaolszanica@gmail.com

numer telefonu: + 48 668 396 725

Wiceprzewodnicząca Komisji: 

Jolanta Kapica

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

Sekretarz Komisji:

Joanna Wójcik

Fundacja Dzika Klinika

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Małgorzata Owsiany

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Malgorzata.Owsiany@um.krakow.pl

Link do strony KDO ds. Środowiska - https://www.facebook.com/groups/420321421364606/

Archiwum uchwał KDO ds. Środowiska z lat 2012-2020

Terminy posiedzeń i dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska