Komunikat archiwalny

Centrum Obywatelskie - ogłoszono otwarty konkurs ofert

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 -2016 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pt. „Centrum Obywatelskie". Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 20 maja 2015 r. roku o godz. 15.00.

Centrum Obywatelskie - ogłoszono otwarty konkurs ofert
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ogłoszony został także nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 13 maja 2015 roku o godz. 15.00.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy