Komunikat archiwalny

Przypominamy o możliwości uzyskania grantów na innowacje społeczne

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

Przypominamy o możliwości uzyskania grantów na innowacje społeczne
Fot. Organizacje Pozarządowe

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie), tj.:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Przewidziano udzielanie 2 typów grantu: typu A i typu B, w zależności od cech wnioskującego o grant.

W projekcie założono zanimowanie min. 70 pomysłów, z czego po preselekcji ma pozostać 36, a środki otrzyma 32 (10 grantów typu A średnio po 80 000 PLN i 22 granty typu B średnio po 30 000 PLN).

W chwili obecnej pula środków przeznaczona na granty typu A wyczerpała się, niemniej jednak można jeszcze składać wnioski o granty typu B (średnia wysokość grantu to 30 tyś zł).

Granty typu B – przyznawane są instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym o słabym potencjale merytorycznym i organizacyjno-technicznym, a więc wymagających intensywnego wsparcia w zakresie testowania innowacji.

Poziom finansowania to 100 %. Nie jest wymagany wkład własny.

Harmonogram ostatniego naboru pomysłów innowacyjnych jest następujący:

  1. do 17.02.2017 – składanie kart zgłoszenia innowacji
  2. do 27.02.2017 – ocena na etapie preselekcji
  3. 28.02.2017  - ogłoszenie wyników preselekcji
  4. do 20.03.2017 – przygotowywanie i składanie specyfikacji innowacji
  5. od 20.03 do 30.03. 2017 – obrady Komisji Oceny
  6. 31.03.2017 – ogłoszenie wyników naboru
  7. do 20.04.2017 – podpisywanie umów z grantobiorcami i wypłata środków

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.merkury.org.pl/punkty-inkubacji-innowacji/10

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy