Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Konkurs ofert Ministra Sportu i Turystyki
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konkurs dotyczy dofinansowania w 2017 r. zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

W ramach konkursu mogą być realizowane następujące działania:
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

 

  1. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2017. Realizowane działania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W 2017 r. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 22 562 000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszonego 8 listopada 2016 r. do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 8 062 000 zł. Wymagany jest udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% całości kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać do 6 marca 2017 r. Ich rozpatrzenie nastąpi do 28 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1966,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy