Komunikat archiwalny

Instytut Teatralny zaprasza do udziału w programie ''Lato w teatrze 2017''

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2017, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin składania dokumentów mija 3 kwietnia br.

Instytut Teatralny zaprasza do udziału w programie ''Lato w teatrze 2017''
Fot. Pixabay

Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek – autorski projekt dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, którego realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych w 2017 r., tj. między 24 czerwca a 31 sierpnia 2017 r. Warsztaty, półkolonie i kolonie realizowane w ramach Projektu powinny trwać przez 14 dni z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie.

Projekt jest realizowany w roku, na który została przyznana dotacja, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Do konkursu mogą zgłosić się dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:

  1. teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
  2. organizacje pozarządowe.

Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury. Projekt może być realizowany w kooperacji z lokalnymi władzami samorządowymi.

Wnioskodawca, który był beneficjentem Programu przez trzy lub więcej edycji, zobowiązany jest do ubiegania się o udział w module Lato w teatrze +. Jego celem jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowej instytucji do Programu i przygotowanie jej do samodzielnego udziału w konkursie w kolejnej edycji Programu.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.

Na realizację programu przeznaczono 1 500 000 PLN. Wartość dotacji wynosi do 40 000 zł brutto na jeden Projekt. Wymagany jest finansowy bądź rzeczowy wkład własny w wysokości minimum 10% wartości całego Projektu.

Wnioski można składać do 3 kwietnia 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 2 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/lato-w-teatrze-2017_2017-03-14

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy