Komunikat archiwalny

Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury - edycja 2017

Konkurs Grantowy „Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury” organizowany przez "ŻYWIEC-ZDRÓJ"  S.A. z siedzibą w Cięcinie polega na wyborze najciekawszych inicjatyw przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci Grantu na realizację podjętych działań.

Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury - edycja 2017
Fot. Pixabay

Celami Konkursu Grantowego są:

 1. kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 2. aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie,
 3. wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów,
 4. wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i ukazywaniu walorów przyrodniczych najbliższego środowiska naturalnego,
 5. zainicjowanie szkolnych projektów służących zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów zarządzania środowiskiem w społecznościach lokalnych, powiązanych z przedmiotem programu,
 6. wsparcie rozwiązania konkretnych problemów w zakresie ochrony środowiska,
 7. wzrost świadomości ekologicznej, w tym szczególnie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie programu dla szkół,
 8. zainicjowanie szkolnych projektów służących zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów zarządzania środowiskiem w społecznościach lokalnych, powiązanych z przedmiotem programu (las, woda).

Zgłaszany projekt musi mieścić się w jednej z trzech następujących kategorii:

 • ochrona lokalnych zasobów wodnych;
 • segregacja surowców wtórnych;
 • ekoinnowacje.

W konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe, technika), publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, oraz organizacje pożytku publicznego w szczególności fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy Wnioskodawca może wziąć udział w danej edycji konkursu tylko jeden raz.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 160 000 PLN. Nie ma określonej minimalnej wartości wnioskowanego grantu, zaś maksymalna wartość to 15 000 PLN.

Nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.postronienatury.pl/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy