Komunikat archiwalny

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - nabór wniosków

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - nabór wniosków
Fot. Pixabay

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

W zajęciach oraz obozach sportowych mogą uczestniczyć tylko dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego. Obóz taki musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe.

Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju, w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioskodawca (klub) musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 r. przeznaczono  kwotę 30 000 000 zł. Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10% całości kosztów zadania.

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł, a klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji – o 15 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2017 r. Ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 9 czerwca 2017 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy