Wsparcie Fundacji ENERGA

Fundacja pomaga przede wszystkim poszkodowanym przez los dzieciom oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Wsparcie Fundacji ENERGA
Fot. https://grupa.energa.pl

Wspierane są ofiary klęsk żywiołowych, dofinansowanie przeznaczane jest na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Fundacja bierze udział w licznych przedsięwzięciach, jest partnerem projektów o ogólnopolskim zasięgu, dociera do odległych adresów, aby spotkać się z obrazem biedy, wykluczenia, osamotnienia i niknącej nadziei.

Fundacja ENERGA realizuje następujące cele społecznie użyteczne:

  1. Wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej.
  2. Wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej.
  3. Wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także – potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów.
  4. Wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych specjalistycznych służb ratowniczych.
  5. Rozwój nauki i oświaty w Polsce.
  6. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej.
  7. Wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie.
  8. Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

O ponowne wsparcie można się zwracać nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia poprzedniej umowy darowizny.

Fundacja ENERGA wspiera osoby – przede wszystkim młode – chore i niepełnosprawne oraz organizacje i instytucje działające na ich rzecz, a także w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia. W stosunku do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrywane są wnioski osób prowadzących działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, a zwłaszcza organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji ENERGA można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://grupa.energa.pl/fundacja_energa.xml

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy