Komunikat archiwalny

Wsparcie Fundacji PGNiG

Konkursy grantowe Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Wnioski można składać raz na kwartał.

Wsparcie Fundacji PGNiG
Fot. Pixabay

Dofinansowanie przyznawane jest na projekty dotyczące promocji i wspierania:

  1. kultury jako dziedzictwa narodowego,
  2. szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
  3. ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
  4. sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
  5. ochrony zdrowia.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a zwłaszcza: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ciągu roku kalendarzowego.

Konkursy grantowe odbywają się raz na kwartał. Termin składania wniosków upływa:

  • 15 marca
  • 15 czerwca
  • 15 września
  • 15 listopada.

Regulamin składania wniosków można znaleźć pod adresem: https://fundacja.pgnig.pl/kim-jestesmy/statut-i-wladze-fundacji/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy