Komunikat archiwalny

Konkurs ''Zabytek Poznany''

Ogłoszono Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym „Zabytek Poznany”. Zgłoszenia można przesyłać do 29 września br.

Konkurs ''Zabytek Poznany''
Fot. Pixabay

Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs ma na celu promowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie i promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi, w 2016 roku.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane Projekty edukacyjne, które łącznie spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;
 2. upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku/zabytkach wpisanym do rejestru zabytków, bądź też przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych zabytków wpisanych do rejestru i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
 3. przynajmniej częściowo angażowały uczestników Projektu edukacyjnego i/lub publiczność do poznawania zabytku in situ;
 4. były organizowane bądź współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. prelekcje, wykłady, warsztaty;
 2. aktywności plenerowe;
 3. wystawy i projekty multimedialne,

gdzie przez kategorie konkursowe rozumiane są:

 • Kategoria a – projekty takie jak: prelekcje, wykłady, warsztaty, lekcje tematyczne, teczki edukacyjne, karty zadań, oprowadzania itp.;
 • Kategoria b – projekty plenerowe, które w nowatorski i wyjątkowy sposób aktywizują odbiorców, np. Flash mob, LARP, quest, gry terenowe, Geocaching, piknik historyczny, rajd turystyczny, street art , performance itp.;
 • Kategoria c – wszelkie wystawy, a także inne działania, które wykorzystują szeroko pojęte multimedia; takie jak: filmy (klipy, wideo), projekty fotograficzne, strony i portale internetowe, aplikacje informatyczne, projekty wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (Augmented Reality), gry komputerowe, nagrania audiowizualne, blogi, media społecznościowe, aplikacje mobilne na telefony komórkowe itp.

Każdy Projekt edukacyjny może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz do podmiotów, które współorganizowały Projekty edukacyjne dotyczące zabytków we współpracy z właścicielami, posiadaczami lub zarządcami obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków.

W Konkursie, we wszystkich kategoriach, przewidziano następujące nagrody pieniężne:

 1. I miejsce – 20 000,00 zł brutto;
 2. II miejsce ‐ 15 000,00 zł brutto;
 3. III miejsce ‐ 10 000,00 zł brutto;
 4. wyróżnienie – 5 000,00 zł brutto.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września 2017 r. Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 r., a ogłoszenie wyników Konkursu – w listopadzie 2017 r. podczas uroczystej Gali.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy