Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

Ogłoszono konkurs w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności
Fot. Pixabay

W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty podmiotów uprawnionych, odpowiadające następującemu celowi:

  • CEL NR 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Podejmując się realizacji powyższego celu, organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie działania wybrane spośród następujących:

  1. przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
  2. adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych,
  3. naprawa instalacji elektrycznej i grzewczej,
  4. zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.

Nie jest możliwe złożenie kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł. Na realizację celu nr 3 można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 250 000 zł. Dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Kwotę minimum 20% wkładu własnego powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł).

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8922,program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci-edycja-2017.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy