Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący realizacji imprez rowerowych w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku z zakresu realizacji projektu „Małopolska TOUR”.

Konkurs dotyczący realizacji imprez rowerowych w Małopolsce
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach Konkursu zleca się w formie powierzenia wykonanie zadania polegającego na realizacji projektu pn. „Małopolska TOUR”. Małopolska TOUR to projekt, który w swej specyfice jest świętem rowerzystów, pasjonatów i amatorów dwóch kółek. Małopolska TOUR to połączenie rekreacyjnych rajdów rowerowych z wydarzeniami plenerowymi, takimi jak zawody sportowe, zabawy dla najmłodszych, pokazy w urokliwych zakątkach Małopolski. Przedsięwzięcie skierowane jest zarówno do osób, które uprawiają kolarstwo zawodowo, jak i amatorsko oraz do tych, którzy rower traktują jako świetną formę wypoczynku, środek transportu, okazję do poznawania i odkrywania uroków tej bliższej i nieco dalszej okolicy.

Małopolska TOUR to pilotażowy projekt polegający na organizacji 3 imprez rowerowych w bliskim sąsiedztwie wybudowanej Wiślanej Trasy Rowerowej z finałem w Oświęcimiu. Projekt z założenia wpisuje się w realizowaną przez Województwo Małopolskie kampanię społeczną pn. „Małopolska na rowery”.

Zadanie obejmuje realizację 3 imprez rowerowych:

  • I impreza: Alwernia (13.08.17 r.) – preferowana liczba uczestników – ok. 200;
  • II impreza: Szczucin (3.09.17 r.) – preferowana liczba uczestników – ok. 200;
  • III impreza: Oświęcim (10.09.17r.) – preferowana liczba uczestników – ok. 1500.

Plan poszczególnych wydarzeń zawarty jest w regulaminie konkursu.

Oferent przy realizacji zadania zobowiązany jest do dokonania wszelkich szczegółowych i niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi miejscowości, na terenie których będą realizowane rajdy i wydarzenia plenerowe, w tym do dokonania uzgodnień logistycznych (miejsce realizacji, najem terenu – jeśli wymagany, czas rozłożenia wszystkich elementów, przejazd samochodów dostawczych przez miejscowości oraz wjazd na teren organizacji wydarzeń, ochrona, kosze na śmieci, sprzątanie, uzgodnienia i zgody związane z tonażem stoisk gastronomicznych, dostęp do prądu, dostęp do wody, odprowadzenie i utylizacja ścieków itp.) oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń od właściwych instytucji na organizację wydarzeń plenerowych, prowadzenie sprzedaży, pozwoleń na działalność stoisk gastronomicznych, w tym w szczególności pozwoleń wydanych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz innych niezbędnych opłat związanych realizacją niniejszego zamówienia. Przeprowadzenia ewentualnej rekultywacji terenu lub napraw uszkodzonego terenu.

Oferent powinien zapewnić promocję wydarzenia angażując najbardziej skuteczne środki dotarcia do potencjalnych uczestników wydarzenia, skupione wokół wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, gwarantujących największą efektywność informacyjno–promocyjną.

Przewidziano wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres zadania.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do kwoty 400 000 zł. Oferent może wykazać się własnym „wkładem osobowym” umożliwiającym realizację zadania.

Do Konkursu mogą być składane oferty, w których realizacja zadania rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 24 lipca 2017 r., a kończyć nie później niż 30 września 2017 r.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. 5 rajdów rowerowych o podobnym charakterze.

Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1330576,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-ob.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy