Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący poprawy współpracy

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „LAW TRAINING AND STUDIES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest  „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)”.

Ogłoszono konkurs dotyczący poprawy współpracy
Fot. Pixabay

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru wybrane zostały trzy tematy:

  1. „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)” („Studia prawa porównawczego (w tym upowszechnianie rezultatów i konferencja podsumowująca)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-01).
  2. „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)” („Współpraca i działania podnoszące świadomość (Konferencje, w tym Doroczne spotkanie Przewodniczących Europejskich Stowarzyszeń Prawników)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-02).
  3. „Periodical publications” („Publikacje okresowe”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-03).

W zakres tematu „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)” wchodzi poprawa współpracy pomiędzy praktykami a naukowcami (poprzez takie działania jak konferencje, seminaria i warsztaty), w tym organizacja dorocznego spotkania Przewodniczących Stowarzyszeń na rzecz Europejskiego Prawa Karnego oraz Ochrony Interesów Finansowych UE, a także działania podnoszące świadomość wśród sądownictwa i innych gałęzi zawodów prawniczych w zakresie ochrony interesów finansowych Unii (w tym upowszechnianie wiedzy naukowej).

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

  • organy administracji państwowej lub regionalnej krajów członkowski UE promujące wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz
  • instytuty badawcze i edukacyjne oraz podmioty nienastawione na zysk, pod warunkiem, że zostały ustanowione i prowadzą swoją działalność co najmniej od roku w jednym z krajów członkowskich UE i promują wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii.

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 500 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (w szczególnych przypadkach może zostać podniesiony do poziomu 90%). Minimalny budżet projektu wynosi 40 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-lt-2017-02.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy