Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący szkoleń

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „TRAINING AND CONFERENCES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”).

Ogłoszono konkurs dotyczący szkoleń
Fot. Pixabay

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru określone zostały trzy tematy:

  1. „Targeted, specialised training” („Ukierunkowane, specjalistyczne szkolenie”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-01).
  2. „Conferences” („Konferencje”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-02).
  3. „Exchanges of staff” („Wymiany pracowników”) (nabór nr HERCULE-TC-2017-03).

W zakres tematu „Targeted, specialised training” wchodzi organizacja szkoleń dla pracowników zatrudnionych przez kwalifikujące się organy wymienione w art. 6 rozporządzenia nr 250/2014 ("Ukierunkowane specjalistyczne szkolenia") w dziedzinach mających znaczenie dla ochrony interesów finansowych Unii ("dochodzenia w sprawie PIF"), takich jak:

  • cyfrowe szkolenie kryminalistyczne: zabezpieczenie dowodów w sposób zgodny z prawem, zebranych z cyfrowych urządzeń informacyjnych;
  • gromadzenie dowodów dopuszczalnych w postępowaniach sądowych;
  • najlepsze praktyki i techniki przeprowadzania wywiadu wśród świadków lub osób zainteresowanych dochodzeniami PIF, w szczególności osób z innych państw członkowskich lub krajów;
  • podnoszenie świadomości i transfer wiedzy w odniesieniu do różnych praktyk raportowania i wymagań w innych krajach członkowskich
  • podnoszenie świadomości i transfer wiedzy w odniesieniu do wymagań i praktyk wynikających z porozumień w zakresie wzajemnej pomocy prawnej.

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

  • organy administracji państwowej lub regionalnej krajów członkowski UE promujące wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz
  • instytuty badawcze i edukacyjne oraz podmioty nienastawione na zysk, pod warunkiem, że zostały ustanowione i prowadzą swoją działalność co najmniej od roku w jednym z krajów członkowskich UE i promują wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii.

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 15 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 1 000 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Minimalny budżet projektu wynosi 50 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa dnia 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-tc-2017-01.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy