Komunikat archiwalny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti”. Termin składania ofert upływa 4 lipca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert
Fot. Pixabay

Zadanie dotyczy wszelkich działań podejmowanych w okresie od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti, w szczególności mających na celu przypomnienie i przybliżenie tragicznych losów Romów i Sinti w okresie II wojny światowej – ofiar niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa. Zadanie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu odbiorców i stwarzać zarówno przedstawicielom romskiej mniejszości etnicznej jak i przedstawicielom społeczeństwa większościowego możliwość zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z działaniami podejmowanymi przez władze III Rzeszy w celu eksterminacji Romów i Sinti, a także przyczyniać się do podtrzymania i rozwoju tożsamości romskiej mniejszości etnicznej.

Oferent musi spełniać łącznie następujące wymogi formalne:

  1. być organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
  2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  3. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. być wiarygodny pod względem finansowym,
  5. przedłożyć kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

Na realizację zadania planuje się przekazać środki w wysokości 30 000 zł.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, tj. do 4 lipca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24742,Informacja-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakres.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy