Komunikat archiwalny

Konkurs ''Dziedzictwo w zmieniających się środowiskach''

Ogłoszono konkurs Heritage in Changing Environments (Dziedzictwo w zmieniających się środowiskach) w ramach Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH (Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna”).

Konkurs ''Dziedzictwo w zmieniających się środowiskach''
Fot. Pixabay

W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

 1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
 2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
 3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

Okres realizacji projektów nie może przekraczać 36 miesięcy.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie:

 • Białoruś
 • Cypr
 • Republika Czeska
 • Irlandia
 • Włochy
 • Litwa
 • Łotwa
 • Norwegia
 • Polska
 • Holandia
 • Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Heritage in Changing Environments, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Heritage in Changing Environments jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi ok. 4,5 mln EUR. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 50 000 EUR i może stanowić do 100% budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 14:00.

W przypadku pytań można kontaktować się z p. Anetą Budzałek tel. (22) 256 96 21, tel. kom. +48 601 999 336 abudzalek@nimoz.pl oraz p. Radosławem Brudnickim tel. kom. + 48 721 121 220 rbrudnicki@nimoz.pl  

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://nimoz.pl/pl/jhep/heritage-in-changing-environments-call

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy