Komunikat archiwalny

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy Moja Mała Ojczyzna

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy Moja Mała Ojczyzna
Fot. Pixabay

Adresatem działań są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wsparcie finansowe projektów z zakresu:

 1. poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w celu poprawy jakości ich życia;
 2. pielęgnowania patriotyzmu lokalnego a w szczególności upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
 3. działań integrujących dla społeczności lokalnej;
 4. dofinansowania inicjatyw z zakresu sportu, kultury i rekreacji;
 5. wsparcie edukacji;
 6. zakup sprzętu/wyposażenia związanego z prowadzonym projektem;
 7. porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia);
 • ośrodki kultury, sportu i rekreacji;
 • państwowe ośrodki opiekuńczo-edukacyjne (państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, bursy szkolne, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, ośrodki opiekuńczo wychowawcze);
 • organizacje nieformalne – członkowie społeczności lokalnych (koła gospodyń wiejskich, wspólnoty parafialne);

nieprowadzące działalności w celu osiągnięcia zysku.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w ramach trzech koszyków grantowych:

 • Koszyk nr I: Realizacja 6 projektów – projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000 zł;
 • Koszyk nr II: Realizacja 8 projektów - projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 000 zł;
 • Koszyk nr III: Realizacja 16 projektów - projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 10 000 zł.

Ostateczny termin naboru wniosków upływa w dniu 31 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy