Komunikat archiwalny

Nabór wniosków Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dotyczący alternatywnych kampanii wspierających zapobieganie radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu w ramach Internal Security Fund – Police. (ISFP-2017-AG-CSEP).

Nabór wniosków Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie projektów organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

  • adresowanych do grupy docelowej w Unii Europejskiej podatnej i wrażliwej na radykalizację oraz terrorystyczne treści on-line, zarówno do osób znajdujących się na granicy radykalizacji oraz takich, które
  • zapewniających grupie docelowej wiarygodne alternatywy i pozytywne narracje, demaskujących i kwestionujących terroryzm i ekstremistyczną propagandę internetową;
  • skierowanych na czynniki zachęcające i zniechęcające do treści terrorystycznych oraz ekstremistycznych w Internecie;
  • aktywnie przyczyniających się do promowania tolerancji i podstawowych praw i wartości demokratycznych Unii Europejskiej.

Projekty, realizujące skuteczne kampanie alternatywne online powinny przyczynić się do:

  • zniechęcenia grupy docelowej do promowania terroryzmu i brutalnego ekstremizmu i / lub przemocy;
  • zwiększania zaangażowania obywatelskiego oraz przyjęcia aktywnego stanowiska w procesach demokratycznych przez grupę docelową;
  • powstrzymania procesów radykalizacji i rekrutacji;
  • wzmocnienia (cyfrowej) odporności i krytycznego myślenia na temat terroryzmu i ekstremistycznej propagandy w trybie on- i off- line.

Wnioski należy składać w ramach konsorcjum (wnioskodawca i co najmniej dwóch parterów). Wnioskodawcą i partnerem może być instytucja publiczna lub prywatna posiadająca osobowość prawną zarejestrowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej uczestniczącym w instrumencie Internal Security Fund – Police.

W uzasadnionych przypadkach, partnerstwo może zostać utworzone z krajem trzecim (w ramach niniejszego naboru z krajów trzecich priorytetowo będą traktowane: Turcja, Tunezja, Liban, Jordania, Maroko, Algieria, kraje Bałkanów Zachodnich oraz kraje EFTA).

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 6 000 000 EUR. Wysokość maksymalnego dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 90% całkowitej wartości projektu. Wymagane jest wniesienie 10% wkładu własnego.

Wnioskowana dotacja musi mieścić się w granicach od 250 000 do 1 000 000 euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-csep.html

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy