Komunikat archiwalny

Nabór do programu ''Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych''

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór do VII edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”. Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada br.

Nabór do programu ''Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych''
Fot. Pixabay

Program ma na celu:

  • Nauczanie i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.
  • Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych.
  • Wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej.
  • Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów ludowych i upowszechnienie fachu twórcy instrumentów – wspieranie młodych artystów.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne oraz prywatne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX w. oraz wiedzę o ich funkcji w kulturze, lub na indywidualnych kursach nauki budowy instrumentów ludowych na zasadzie bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Program adresowany jest do organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimych tradycji muzycznych (ośrodki kultury, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.), a także do polskich artystów muzyków ludowych i animatorów/regionalistów oraz do młodych artystów ludowych zainteresowanych nauką budowy instrumentów ludowych.

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje:

  • honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty (do kwoty 5 000 zł brutto) i część kosztów organizacyjnych warsztatów (do kwoty 4 000 zł brutto) – priorytet I

lub

  • honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki (do kwoty 5 000 zł brutto) i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (do kwoty 3 000 zł brutto) – priorytet II.

VII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W roku 2018 na program przeznaczono 30 000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 roku. Lista zatwierdzonych projektów zostanie ogłoszona do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-muzyki-2.html#openProgram=2367

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy