Komunikat archiwalny

Nabór wniosków w programie ''Europeans for Peace''

Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” zaprasza do składania wniosków w programie dotacyjnym „Europeans For Peace” („Europejczycy dla pokoju”) dla projektów w 2018 i 2019 roku.

Nabór wniosków w programie ''Europeans for Peace''
Fot. Pixabay

Program promuje międzynarodowe projekty wymiany dla młodych ludzi z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Izraela i Niemiec. Szkoły oraz pozaszkolne instytucje edukacyjne mogą dołączyć do międzynarodowych partnerstw i ubiegać się o dofinansowanie dla wspólnego projektu. Młodzi ludzie są zachęcani do bycia aktywnymi w zakresie praw człowieka i wartości demokratycznych.

Tematem obecnego naboru jest: celebrate diversity! youth exchange for all (Świętuj różnorodność! Wymiana młodzieży dla wszystkich).

Uczestnikami projektu są młodzi ludzie w wieku od 14 do 25 lat.

Punktem odniesienia dla historycznej nauki podczas spotkań ma być historia narodowego socjalizmu i II wojny światowej w Europie. Młodzi ludzie odkrywają historie o przyjaźni, chęci pomocy i odwadze moralnej w tym czasie.

O wsparcie mogą się ubiegać:

  • instytucje i mające osobowość prawną stowarzyszenia prowadzące działalność szkolną lub pozalekcyjną
  • projekty dwustronne i trójstronne – co najmniej jeden partner musi pochodzić z Niemiec i przynajmniej jeden z Europy Środkowej, Wschodniej lub Południowo-Wschodniej lub z Izraela.
  • mogą być finansowane projekty z partnerami z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Izrael, Kazachstan, Kosowo, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina.
  • w przypadku projektów trójstronnych trzeci partner może pochodzić z któregoś z ww. państw lub z innego kraju członkowskiego Rady Europy (np. Francja, Włochy).

Projekty mogą być wdrażane w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Finansowanie obejmuje: koszty podróży, wydatki na program, wydatki na personel i zryczałtowaną stawkę za produkt do dwóch spotkań w przypadku projektów dwustronnych i do trzech spotkań w przypadku projektów trójstronnych. Z zasady finansowanie przez EUROPEANS FOR PEACE nie jest pełnym finansowaniem. Zalecane jest pozyskanie dodatkowych środków na projekt, a także wnoszenie przez uczestników własnych funduszy.

Termin nadsyłania wniosków upływa 22 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.stiftung-evz.de/eng/funding/working-for-human-rights/europeans-for-peace.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy