Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący prowadzenia telefonu zaufania

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 – nr zadania (1/3.2.3.2/2018/DRM/PARPA) Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz ich rodziców.

Konkurs dotyczący prowadzenia telefonu zaufania
Fot. Pixabay

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności oferty pomocowej dla rodziców, których dzieci się upijają. Rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz ich rodziców.

Zadanie polega na prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii dla rodziców dzieci nadużywających alkoholu i młodzieży. Telefon informacyjno-konsultacyjny oferujący konsultacje i poradnictwo w sprawach związanych z piciem alkoholu przez młodych ludzi, sięganiem po inne substancje psychoaktywne, współuzależnienie, kierowanie do placówek specjalizujących się w pracy z młodymi eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi.

Telefon musi być czynny cały rok, minimum 6 godzin dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Zadanie należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Wybór miejsca realizacji zadania należy do oferenta.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Przewiduje się wybór tylko jednego podmiotu.

Na realizację zadania przeznaczono 30 000 PLN w 2018 r. oraz 30 000 PLN w 2019 r. i 30 000 PLN w 2020 r. Maksymalna kwota dofinansowania zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć każdego roku 30 000 PLN. Wymagany jest wkład własny oferenta wynoszący minimum 15% wnioskowanej kwoty.

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2017 r.

Pytania odnośnie konkursu można przesyłać na adres parpa@parpa.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,50

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy