Komunikat archiwalny

Nabór do projektu dotyczącego innowacji społecznych

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ogłosiło trzecią edycję naboru do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Nabór do projektu dotyczącego innowacji społecznych
Fot. Pixabay

Projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Ponadto, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum 6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

Pomysły na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego mogą zgłaszać osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tzw. grantobiorcy – innowatorzy społeczni). Grant mogą otrzymać m.in.:

  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 PLN. Innowatorzy mogą się także ubiegać o niższe granty na innowacje do 10 000–15 000 zł. Ponadto, grantobiorcy otrzymają wsparcie w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji, a także jej upowszechniania.

Przewidziano 3 edycje naboru grantobiorców do projektu. W obecnie ogłoszonym naborze formularze rekrutacyjne można będzie składać w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://inkubatorinnowacji.com/bez-kategorii/trzecia-edycja-naboru-grantobiorcow/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy