Dotacje Fundacji mBanku

Fundacja wspiera programy przyczyniające się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Dotacje Fundacji mBanku
Fot. Pixabay

Zgodnie z przyjętą w 2013 r. strategią na lata 2014-2016 „m jak matematyka" działania Fundacji koncentrują się wokół projektów dotyczących edukacji matematycznej. Można również ubiegać się o dotację na projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).  

Kierunek działań Fundacji wyznaczony przez Radę Fundacji w 2013 roku i realizowany w latach 2014-2016 jest kontynuowany w latach 2017-2020.

Fundacja mBanku będzie udzielać wsparcia finansowego w postaci dotacji projektom rozwojowym z obszaru edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Aby otrzymać środki, należy zaprezentować trwałe i mierzalne efekty projektu.

Mile widziane jest wniesienie wkładu własnego, lecz nie jest to warunek obligatoryjny otrzymania wsparcia.

Wnioski o dotacje przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza do tego przeznaczonego i przesłane elektronicznie lub pocztą na adres fundacji.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy