Nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND

Instytut Książki ogłosił pierwszy nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2018 r.

Nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND
Fot. Pixabay

Program Translatorski ©POLAND został ustanowiony przez Instytut Książki, aby promować polską literaturę na świecie poprzez wsparcie zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

  1. tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
  2. zakupu licencji prawnoautorskich;
  3. druku dzieła.

Oferty można składać w terminie od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.instytutksiazki.pl/program-translatorski,dotacje.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy